Aktualności

Zaproszenie do składania ofert nabycia prawa użytkowania wieczystego

TRAKCJA S.A. (dalej: „Trakcja” albo „Spółka”) z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch działek położonych w Warszawie, w dzielnicy Praga-Północ przy ul. Golędzinowskiej 35-37, stanowiących:

· działkę ewidencyjną 4 o powierzchni 5.198,00 m2 z obrębu 4-18-09,

· działkę ewidencyjną nr 2 o powierzchni 8.588 m2 z obrębu 4-18-04,

o łącznej powierzchni 13.786,00 m2 dalej łącznie jako „Nieruchomość”.

 

Dla Nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 2 i nr 4, prowadzona jest księga wieczysta o nr. KW WA3M/00170937/7.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zlokalizowana jest w prawobrzeżnej części Warszawy, w dzielnicy Praga-Północ, przy ul. Golędzinowskiej 35-37, w sąsiedztwie stacji kolejowej Warszawa-Praga, a także w bliskim sąsiedztwie głównej arterii tej części miasta – ulicy Jagiellońskiej.

Lokalizację Nieruchomości należy ocenić jako dobrą – w rozpoznawalnej części prawobrzeżnej Warszawy, w części przemysłowo-usługowej dzielnicy Praga-Północ, przy węźle komunikacji kolejowej, w odległości ok. 6 km od ścisłego centrum miasta.

W bezpośredniej sąsiedztwie Nieruchomości znajdują się budynki biurowo-usługowe przy ul. Golędzinowskiej, obiekty komercyjnego kompleksu magazynowo logistycznego „Metropol Park Jagiellońska” od strony Jagiellońskiej, a także inna zabudowa handlowo-magazynowo usługowa oraz nowo realizowana zabudowa mieszkaniowa położona wzdłuż ulicy Jagiellońskiej.

W związku z intensywnym rozwojem dzielnicy Praga-Północ, jak również nowo opracowywanego studium dla m. st. Warszawy, Nieruchomość posiada potencjał inwestycyjny.

Zainteresowani nabyciem ww. prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości proszeni są o złożenie pisemnej oferty nie później niż do dnia 14 sierpnia 2023 roku do godz. 12.00 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

Powrót do listy