Produkcja

Produkcja

Trakcja S.A. jest producentem urządzeń i materiałów na potrzeby transportu szynowego i dróg. Spółki Grupy Trakcja są producentem materiałów budowlanych na potrzeby drogownictwa, głównie mas bitumicznych. 

Rozdzielnice

Trakcja jest  producentem rozdzielnic SN i nN oraz rozdzielnic trakcyjnych prądu stałego na potrzeby rynku energetyki zawodowej jak też energetyki kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej.

Konstrukcje wsporcze

Do podwieszenia sieci jezdnych wykorzystuje się różnego rodzaju konstrukcje wsporcze, zarówno w postaci słupów indywidualnych, jak i bramek (konstrukcja składająca się z dwóch lub więcej słupów połączonych ze sobą górą sztywnym dźwigarem – mostem).

Słupy stalowe mają postać konstrukcji kratowych płaskich, przestrzennych lub jednolitego kształtownika (szerokostopowa belka dwuteowa). Poszczególne elementy konstrukcji kratowych łączy się ze sobą za pomocą spawania.

Konstrukcje wsporcze są zróżnicowane pod względem wysokości, szerokości oraz przekroju.

Produkujemy:

Konstrukcje indywidualne

Ceownikowe z kratą trójkątną o wysokości:

- 7,4 m z ceowników C120, C140 i C160
- 7,8 m z ceowników C120, C140, C160, C180 i C200
- 8,2 m z ceowników C120, C140, C160, C180 i C200

Dwuteownikowe o wysokości:

- 7,4 m z dwuteowników HEB180, HEB200 i HEB220
- 7,8 m z dwuteowników HEB180, HEB200, HEB220 i HEB240
- 8,2 m z dwuteowników HEB180, HEB200, HEB220 i HEB240

Konstrukcje bramowe (ceownikowe):

Na jednym fundamencie palowym:

a) Słup przelotowo-krańcowy bramki o wysokości:
- 9,2 m
- 9,7 m

b) Słup krańcowy bramki o wysokości:
- 9,2 m
- 9,7 m

Na dwóch fundamentach palowych:

a) Słup przelotowo-krańcowy bramki o wysokości:
- 9,2 m
- 9,7 m

b) Słup krańcowy bramki o wysokości:
- 9,2 m
- 9,7 m

Wsporniki dźwigarów bramki E-3-4850

Ukośniki, odciągi, wysięgniki rurowe 6001-6003

Konstrukcje mocujące dźwigary bramek E-4590

Poprzeczniki przelotowe (wszystkie wykonania)

Odciągi słupów kotwowych wraz z osprzętem (tuleje izolacyjne, orczyki, itp.)

Okucia dźwigarów

Przekrój jest uzależniony od obciążeń, do których przenoszenia konstrukcja jest przeznaczona.

Konstrukcje są ogniowo cynkowane i malowane (metoda duplex) farbami epoksydowo-poliuretanowymi.

Zabezpieczenie konstrukcji powłoką cynkową odbywa się metodą ogniową, tj. przez zanurzenie w płynnym cynku. Wytworzona w ten sposób warstwa cynku ma grubość co najmniej 60 mikrometrów. W przeciętnych warunkach korozyjnych środowiska zabezpieczone w ten sposób słupy i mosty bramek mogą być eksploatowane nawet przez 30 lat, bez potrzeby renowacji powłoki ochronnej.

Katalog konstrukcji stalowych (plik pdf)

Osprzęt

Izolatory sekcyjne

Zadaniem izolatorów jest zapewnienie izolacji między częściami sieci, które są pod napięciem, a konstrukcjami wsporczymi oraz między przewodami różnych odcinków zasilania. Zastosowanie izolatora sekcyjnego to najprostszy sposób na izolację podłużną dwóch sekcji trakcyjnych.

Niegdyś tradycyjny izolator sekcyjny, stosowany na PKP od początku elektryfikacji do połowy lat siedemdziesiątych, składał się z czterech izolatorów rolkowych osadzonych na trzonach ujętych jarzmami w dwie grupy, połączone płaskownikami stalowymi. W naszym zakładzie izolację porcelanową zastąpiliśmy izolatorami cięgnowymi z tworzyw sztucznych. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się masa izolatora (masa izolatora do sieci z jednym przewodem jezdnym – 17 kg, do sieci z dwoma przewodami - ok. 21 kg) i rozłożyła na prawie czterokrotnie większej długości.

Umożliwia to również zadowalającą współpracę z odbierakiem prądu pojazdów trakcyjnych, poruszających się z szybkością 120 km/h. Zastosowanie rożków gaszących łuk elektryczny umożliwia przejazd taboru z pobieraniem prądu, co w przypadku izolatorów porcelanowych nie było możliwe ze względu na możliwość uszkodzenia porcelany. Izolator do sieci z dwoma przewodami jezdnymi eliminuje potrzebę stosowania w torach głównych przerw powietrznych oraz w pewnych przypadkach izolowanych przęseł naprężenia, w miejscach, w których nie jest wymagany mechaniczny podział sieci.

W naszym zakładzie produkujemy izolatory do sieci z jednym i dwoma przewodami jezdnymi, jak również wszelki osprzęt potrzebny do mocowania tych izolatorów (klinowe uchwyty krańcowe, podwieszaki, obejmy, prowadnice, itp.).

Materiały budowlane

  • Produkcja betonu asfaltowego, emulsji bitumicznych, w tym również modyfikowanych polimerycznie, betonu, produktów betonowych
  • Wydobycie i przetwórstwo materiałów budowlanych

 

Składanie zapytań, zamówień: opp@grupatrakcja.com