Kalendarium inwestora

Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych
 
  Data publikacji
Raport półroczny, I półrocze 2024  
Skonsolidowany raport półroczny 2024 25-09-2024
   
Raporty kwartalne  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 28-05-2024
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 27-11-2024
   
Raport roczny za 2023 rok  
Jednostkowy raport roczny 12-04-2024
Skonsolidowany raport roczny 12-04-2024