Kalendarium inwestora

Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych
 
  Data publikacji
Raport roczny za 2018 rok  
Jednostkowy raport roczny 30-04-2019
Skonsolidowany raport roczny 30-04-2019
   
Raport półroczny, I półrocze 2019  
Skonsolidowany raport półroczny 2019 10-09-2019
   
Raporty kwartalne  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 30-05-2019
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 14-11-2019