Kalendarium inwestora

Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych
 
  Data publikacji
Raport półroczny, I półrocze 2021  
Skonsolidowany raport półroczny 2021 15-09-2021
   
Raporty kwartalne  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 26-05-2021
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 24-11-2021
   
Raport roczny za 2020 rok  
Jednostkowy raport roczny 15-04-2021
Skonsolidowany raport roczny 15-04-2021