Projektowanie

Projektowanie

Grupa Trakcja oferuje wyspecjalizowane usługi projektowe w zakresie prac studialnych, studium wykonalności, projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych, wykonawczych, projektów montażowych, powykonawczych, dokumentacji przetargowej i kosztorysowej oraz innych specyficznych analiz z dziedziny budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych zadań jest firma Torprojekt. Więcej informacj odnaleźć można na stronie www.torprojekt.pl


Obsługujemy branże:

  • Linie, węzły i stacje kolejowe, przystanki osobowe oraz punkty przeładunkowe
  • Budynki i budowle wraz z technologią (dworce, nastawnie, zaplecza techniczne)
  • Ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa i instalacje sanitarne
  • Elementy infrastruktury drogowej (drogi, ulice, przejazdy kolejowe oraz parkingi)
  • Obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, tunele i przepusty)
  • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
  • Energetyka nn, SN i WN
  • Sieć trakcyjna i linie potrzeb nietrakcyjnych