Kontakt

TRAKCJA S.A.

Warszawa

Zarząd

Al. Jerozolimskie 100 IIp. 
00-807 Warszawa
www.grupatrakcja.com

Recepcja

tel: +48 22 350 94 31, +48 22 350 94 44
email: recepcja@grupatrakcja.comNIP: 525-000-24-39

REGON: 010952900

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000084266. Kapitał zakładowy 269.160.780,80 zł wpłacony w całości.

 

Napisz do nas


Kontakt dla mediów

 email: komunikacja@grupatrakcja.com

            rzecznik@grupatrakcja.com

tel.:    +48 22 350 94 87

          + 48 885 755 590

Relacje Inwestorskie

email: ir@grupatrakcja.com

tel.: +48 22 350 94 31, +48 22 350 94 44

Przed nawiązaniem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Rekrutacja

email: rekrutacja@grupatrakcja.com

tel.: +48 22 350 94 85

Księgowość

Faktury w formie elektronicznej przyjmowane są po uprzednim nadesłaniu na adres: ksiegowosc@grupatrakcja.com wypełnionego, podpisanego i ostemplowanego oświadczenia, które można pobrać TUTAJ 

Składanie zamówień:

Oddział Produkcji Przemysłowej

opp@grupatrakcja.com

Rynki Zagraniczne

email: komunikacja@grupatrakcja.com

Jednostki organizacyjne Trakcja S.A.

Informacje w aktualizacji