Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów

COMSA S.A.

28 399 145

32,85%

 28 399 145

32,85%

Agencja Rozwoju Przemysłu

16 117 647

18,64%

16 117 647

18,64%

Pozostali akcjonariusze

41 934 184

  48,51%

41 934 184

  48,51%

Ogólna liczba akcji 86.450.976 100,00%  86.450.976   100,00%