Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów

PKP PLK S.A.

250 000 000

74,31%

250 000 000

74,31%

COMSA S.A.U.

28 399 145

8,44%

 28 399 145

8,44%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

16 117 647

4,79%

16 117 647

4,79%

Pozostali akcjonariusze

41 934 184

12,46%

41 934 184

 12,46%

Ogólna liczba akcji 336.450.976 100,00% 336.450.976   100,00%