Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ Liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów

COMSA S.A.

28 399 145

32,85%

 28 399 145

32,85%

Agencja Rozwoju Przemysłu

16 117 647

18,64%

16 117 647

18,64%

OFE PZU "Złota Jesień"

 

8 332 694

  

9,64%

8 332 694  

  9,64%

Pozostali akcjonariusze

33 601 490

38,87%

 33 601 490

38,87%

Ogólna liczba akcji 86.450.976 100,00%  86.450.976   100,00%