Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Trakcja od siedemdziesięciu lat realizuje kluczowe cele gospodarki Polski, głównie związane z rozwojem publicznej infrastruktury transportowej. W tym czasie firma stała się podmiotem istotnym nie tylko gospodarczo, ale także społecznie, zatrudniając w okresie swojej działalności blisko 100 tys. pracowników i współpracując z dziesiątkami tysięcy podwykonawców i dostawców. Zrównoważony rozwój Trakcji, polegający na systematycznym rozwijaniu posiadanych kompetencji i zdobywaniu następnych, był możliwy głównie dzięki społecznej odpowiedzialności firmy i świadomemu budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w załączonych dokumentach. 

 

Zintegrowany Raport Trakcji PRKiI za rok 2017

Zintegrowany Raport Trakcji PRKiI za rok 2016

Raport Społeczny Trakcji PRKiI za rok 2015

Kodeks Etyki Grupy Trakcja

Strategia CSR Trakcji

Polityka rozstrzygania sporów

Polityka w zakresie rozstrzygania skarg i zażaleń

Zasady współpracy Trakcji z dostawcami i podwykonawcami