Krzysztof Wałdowski

Krzysztof Wałdowski

Pan Krzysztof Wałdowski jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Eksploatacji Dróg. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej. 

Ukończył prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów studia Master of Business Administration (MBA). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży kolejowej. 

Karierę zawodową w Polskich Kolejach Państwowych rozpoczął w 1997 roku, gdzie od 2006 roku pełni funkcje kierownicze. Od 2016 r. zajmuje stanowisko Dyrektora PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. Od tego czasu nadzoruje i koordynuje wiele inwestycji dotyczących rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim. 

W chwili obecnej Pan Krzysztof nadzoruje m.in. przebudowę stacji Ełk w ramach budowy Rail Baltica oraz modernizację stacji Olsztyn Główny. Ponadto, uczestniczy w zespołach powoływanych przez Centralę Spółki PKP PLK S.A. m.in. w celu optymalizacji zatrudnienia. Był także przewodniczącym zespołu zajmującego się opracowaniem wytycznych do projektowania i ustalania obszaru funkcjonowania zdalnego sterowania ruchu pociągów.