Karolina Aneta Łukaszewicz

Karolina Aneta Łukaszewicz

Pani Karolina Aneta Łukaszewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2002 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego i marketingu w Uniwersytecie Gdańskim, a w Uczelni Łazarskiego w Warszawie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego.  

Pani Karolina rozpoczęła pracę zawodową w latach 1995 – 1997 w banku PKO BP, gdzie prowadziła obsługę finansową przedsiębiorców krajowych współpracujących z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Na przestrzeni lat 1998 – 1999 pracowała w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadając za bilateralne międzynarodowe umowy przewozowe w zakresie transportu drogowego.

Z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., związana jest od 23 lat, obecnie pełniąc funkcję dyrektora biura prawnego w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i odpowiadając za koordynację obsługi prawnej tej spółki. 

W latach 2006 – 2008 zasiadała w radzie nadzorczej samorządowej spółki akcyjnej, od roku 2018 do 11.10.2022 r. pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w Zakładzie Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o., wykonawcy kolejowych robót budowlanych.