Emilia Szkudlarz

Emilia Szkudlarz

Pani Emilia Szkudlarz jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej, a także na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2018 roku ukończyła, akredytowane przez EPAS studia Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, organizowane przy współpracy z Uniwersytetem Lizbońskim (Universidade de Lisboa). 

Ponadto ma za sobą liczne kursy z zakresu zarządzania, prawa korporacyjnego i komunikacji, w tym także szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy. Posiada długoletnie doświadczenie menedżerskie, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. 

Pani Emilia karierę zawodową zaczynała w koncernie Lafarge Dachy sp. z o.o. (później Monier sp. z o.o.), gdzie koordynowała działalność firmy na rynkach wschodnich, w tym współtworzyła sieć sprzedaży w krajach bałtyckich i na Kaukazie. Następnie w latach 2011 – 2014 zarządzała trzecim co do wielkości w kraju oddziałem spółki Techem Techniki Pomiarowe sp. z o.o. w Bytomiu. Jako dyrektor oddziału odpowiadała za rozwój spółki w zakresie świadczonych usług związanych z pomiarem czynników ciepła i wody w rejonie śląskim. W latach 2014 – 2020 pracowała w spółce zależnej PGNiG S.A., Exalo Drilling S.A., gdzie jako dyrektor Departamentu Wsparcia Zarządzania miała pod swoją pieczą obszary spółki niebędące działalnością non-core, m.in: szeroko rozumianą administrację, audyt wewnętrzny i bezpieczeństwo, CSR, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zbycie nieruchomości. Do jej zadań należała także optymalizacja kosztów we wszystkich obszarach firmy i współtworzenie strategii spółki. 

Od stycznia 2021 r. związana jest ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., początkowo jako zastępca dyrektora Biura Strategii, a od grudnia 2021 r. jako dyrektor Biura Strategii. Poza obszarem związanym ze współtworzeniem strategii spółki i planowaniem strategicznym inwestycji, nadzoruje prowadzone w spółce programy, służące poprawie dostępności transportu kolejowego, odpowiada także za współpracę z samorządami na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, a także za prowadzenie ciągłej analizy sieci kolejowej pod kątem jej dalszego rozwoju i wypracowywania nowych rozwiązań. W Biurze Strategii skupiona jest także współpraca międzynarodowa i bilateralna.