Aktualności

Grupa Trakcja - wyniki trzech kwartałów

W okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1 097 mln zł i były większe o ponad 15,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37,8 mln zł i był niższy o blisko 26% w stosunku do tego samego okresu 2017r. Po dziewięciu miesiącach Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 13,5 mln zł. Trzeci kwartał przyniósł sprzedaż na poziomie 518,3 mln zł - o 25,8 % większą niż w tym samym okresie 2017 r. Marża brutto pozostała na porównywalnym poziomie jak rok wcześniej i wyniosła 5,2%, natomiast wzrosła w stosunku do wyników półrocza 2018, gdy wyniosła 1,9%. 

Nasze wyniki odzwierciedlają sytuację w branży budowlanej – mówi Marcin Lewandowski prezes zarządu Trakcji PRKiI. Głównym czynnikiem decydującym o ujemnym wyniku Grupy była sytuacja na Litwie, gdzie nadal oczekujemy rozstrzygnięcia nowych, dużych przetargów ogłoszonych po dłuższym przestoju. W Polsce znajdujemy się obecnie w fazie szczytowej realizacji kontraktów zawieranych podczas luki inwestycyjnej. W trzecim kwartale portfel zamówień Grupy zwiększył się o blisko 1 mld zł kontraktów wycenianych według obecnych realiów cenowych. Wartość portfela Grupy wynosząca na koniec września blisko 3 mld zł będzie systematycznie uzupełniana o kolejne kontrakty, przy czym zakładamy selektywne podejście do ogłaszanych postępowań.”   

W okresie trzeciego kwartału podpisano kilkanaście kontraktów w tym m.in. kolejowych: Poznań - Rokietnica za 292,2 mln zł, dwa kontrakty w ramach SKM Szczecin za łączną kwotę 481,2 mln zł,  jak również drogowe, m.in. na budowę drogi ekspresowej S 61 za 251 mln zł, czy też odcinka drogi wojewódzkiej 190 za 52 mln zł. W wynikach sprawozdania uwzględniono przychody w wysokości 26 mln zł wypracowane na Ukrainie.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy