Aktualności

Trakcja PRKiI wśród „Liderów Bezpiecznej Pracy”

Podejmowane przez Trakcję PRKiI starania na rzecz kształtowania i rozwoju bezpiecznych warunków pracy zostały po raz kolejny docenione przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – inicjatywę  koordynowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut badawczy (CIOP-PIB). W dniu 6 listopada br., na odbywającej się we Wrocławiu uroczystej Gali, Trakcja PRKiI otrzymała „Zieloną kartę lidera bezpiecznej pracy”. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom, które wdrażają i upowszechniają najnowsze rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracują z CIOP-PIB w zakresie badań nad warunkami pracy, a także inwestują w podnoszenie kwalifikacji pracowników w obszarze BHP. Przy ocenie firm nominowanych do wyróżnienia, analizowane są również działania mające na celu eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi lub uciążliwymi w środowisku pracy, a także prowadzona działalność informacyjna, popularyzacyjna i szkoleniowa mająca na celu kształtowanie świadomości pracowników i najbliższego środowiska w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

Obecnie do grona liderów należy 146 firm wyróżniających się w budowaniu kultury bezpieczeństwa pracy.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy