Aktualności

Trakcja PRKiI wyremontuje tory…na Gubałówkę

Zadanie przewiduje regulację toru oraz naprężeń wraz z konserwacją i uzupełnieniem tłucznia. Roboty obejmą również napawanie wybuksów, wymianę uszkodzonych koryt odwodnieniowych oraz stabilizację rozjazdów i montaż drogowych barier ochronnych. Wartość kontraktu to 450 tys. zł i  jest to kolejne zadanie tego typu, jakie dla PKL wykona Trakcja PRKiI. Zakres robót obejmuje całą trasę kolejki o długości 1301 m, której rozstaw szyn wynosi 1,20 m.

Prace będą prowadzone poza godzinami ruchu pasażerskiego, a ich zakończenie jest planowane na koniec listopada 2018 r.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

   dyrektor ds. zasobów ludzkich i komunikacji

r.kuczynski@grupatrakcja.com

Powrót do listy