Aktualności

Trakcja S.A. w indeksie mWIG 40 na Giełdzie Papierów Wartościowych

W dniu 14 listopada 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o włączeniu spółki Trakcja S.A. do indeksu mWIG 40 po sesji w dniu 20 grudnia 2013 roku. Dotychczas spółka wchodziła w skład indeksu sWIG 80. Decyzja została podjęta w wyniku kwartalnej korekty uczestników indeksu. Wraz z Trakcją do mWIG 40 wejdzie również PKP CARGO, które zadebiutowało na giełdzie 30 października br.  

Włączenie spółki do tego indeksu to z pewnością pozytywna ocena przeprowadzonych dotychczas działań restrukturyzacyjnych i wypracowanych wyników ekonomicznych – mówi Roman Przybył, prezes Trakcji. Na rynku wykonawstwa inwestycji infrastrukturalnych mamy bardzo dobrą reputację, stąd tym bardziej cieszy uznanie wyrażone przez rynki kapitałowe – dodaje.

Pod koniec października został ogłoszony plan połączenia Trakcji S.A. z PRKiI Wrocław. To dwa bliźniacze pod względem zakresu działalności podmioty, których konsolidacja przyniesie optymalizację zarządzania potencjałem wykonawczym oraz korzyści skali w obszarze dostaw.

Grupę Trakcja tworzą: Grupa AB Kauno Tiltai, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych Wrocław, PRK 7 Nieruchomości, Torprojekt, PEUiM  oraz Bahn Technik Wrocław. Przychody Grupy w III kwartale wyniosły ponad 531 mln zł i były o ponad 30% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poprawie uległa marża zysku brutto osiągając poziom 8,2% w stosunku do 4,8% w tym samym okresie minionego roku. Pozytywny wpływ miały również sprzedaż zbędnego majątku oraz zakończenie sporów z konsorcjantami.

Wyniki finansowe oraz zmiany organizacyjne zostały pozytywnie odnotowane przez rynki finansowe. Akcje Trakcji S.A., notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku, wzrosły od kwietnia tego roku prawie czterokrotnie.

Powrót do listy