Aktualności

Zarząd - powołanie nowych członków

Zarząd spółki Trakcja-Tiltra S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2012 r., Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę, mocą której powołała:

  • Panią Maritę Szustak na funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki, z dniem 19 września 2012 r.
  • Pana Rodrigo Pomar López na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z dniem 19 września 2012 r.
  • Pana Nerijus Eidukevičius na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z dniem 19 września 2012 r. 

Powrót do listy