Aktualności

Powołanie Komitetu Audytu

 
Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powołała ze swego grona Komitet Audytu w składzie:
 
  1. Pan Wojciech Napiórkowski- Przewodniczący Komitetu Audytu
  2. Pan Carles Sumarroca Claverol – Członek Komitetu Audytu
  3. Pan Maciej Radziwiłł- Członek Komitetu Audytu.

 

Powrót do listy