Aktualności

Trakcja S.A. rozpoczyna budowę Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Trakcja S.A. rozpoczyna budowę Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - najnowocześniejszego centrum serwisowego dla pociągów podmiejskich w Polsce. Obiekt powstający na obszarze 4,5 ha, jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Łódź Widzew.

Na terenie kompleksu prowadzone będą przeglądy techniczne, naprawy oraz bieżące utrzymanie nowoczesnych pociągów elektrycznych typu Flirt. Budynek hali serwisowo-naprawczej zaplecza będzie odznaczał się ciekawą stylistyką i malaturą spójną z oznaczeniami pociągów ŁKA.

Ergonomicznie zaprojektowane stanowiska obsługi taboru pozwolą na optymalne wykorzystanie czasu postoju pojazdu. W tym samym momencie będą mogły być wykonywane naprawy, konserwacja urządzeń, a także codzienne mycie i czyszczenie wnętrz pociągu. Zastosowana infrastruktura techniczna będzie wyróżniała się nowoczesnością, funkcjonalnością oraz innowacyjnością rozwiązań technologicznych. Na terenie zaplecza powstanie kilka układów torowych: system rozjazdów sterowanych automatycznie składający się z czterech torów przechodzących przez halę serwisowo-naprawczą, dwóch torów odstawczo-objazdowych oraz dwóch zakończonych kozłami oporowymi.

Rozwiązania technologiczne zastosowane przy budowie zaplecza zapewnią szczególną ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo pracowników. Uwzględniają one m.in.: podczyszczalnię ścieków, separatory substancji szkodliwych, rozdzielczy system kanalizacji, energooszczędną konstrukcję budynku z niskim współczynnikiem przenikania ciepła, gospodarkę odpadami oraz ich segregację, także zastosowanie rozwiązań tłumiących hałas.

Trakcja S.A. jest generalnym wykonawcą tej inwestycji o wartości 55 mln zł netto.

Powrót do listy