Aktualności

Grupa Trakcja wypracowała 22 mln zł zysku za 9 miesięcy

Blisko 1,1 mld zł przychodów ze sprzedaży i ponad 22 mln zł zysku netto za 9 miesięcy tego roku wynika z opublikowanego dzisiaj raportu. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przychody Grupy  Trakcja wzrosły o 10%, a zysk o ponad 17 %.

To znakomity rezultat, biorąc pod uwagę tegoroczny krótki sezon budowlany spowodowany długą zimą oraz, typową dla branży, kumulację przychodów w ostatnich miesiącach roku- mówi Roman Przybył prezes Trakcji S.A. Za dobre wyniki w dużej części odpowiadają wyniki Kauno Tiltai - litewskiej części grupy, wspierane prowadzoną w Trakcji S.A restrukturyzacją  przynoszącą pozytywne efekty.

Pod koniec października został ogłoszony plan połączenia Trakcji S.A. i z PRKiI z siedzibą we Wrocławiu. To dwa zbliżone pod względem zakresu działalności podmioty, których konsolidacja przyniesie przede wszystkim optymalizację zarządzania potencjałem wykonawczym oraz korzyści skali w obszarze dostaw.

Przychody Grupy w III kwartale wyniosły ponad 531 mln zł i były o ponad 30% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poprawie uległa marża zysku brutto na sprzedaży osiągając poziom 8,2% w stosunku do 4,8 % w tym samym okresie minionego roku. Pozytywny wpływ na wynik za 9 miesięcy 2013 r. miały również sprzedaż zbędnego majątku oraz zakończenie sporów z konsorcjantami.

Wyniki finansowe oraz zmiany organizacyjne zostały odnotowane przez rynki finansowe. Akcje Trakcji S.A., notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku, wzrosły w okresie ostatnich 6 miesięcy o ponad 200 %, przy czym w ostatnim miesiącu o ponad 80%.

To pozytywna ocena naszej spółki i jej perspektyw– dodaje prezes Przybył.

Szczegółowy raport za III kwartały dostępny jest na m.in. na stronie internetowej spółki.

Powrót do listy