Aktualności

Arkadiusz Arciszewski został powołany na prezesa Trakcji od 30 kwietnia

Zarząd spółki Trakcja S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 roku, w związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Arkadiusza Arciszewskiego do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 kwietnia 2024 roku.

Pan Arkadiusz Arciszewski jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego w specjalności Budowa Dróg i Mostów. Kwalifikuje się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej, zarówno po stronie inwestora jak i generalnego wykonawcy. 
Pracował m.in. dla takich spółek jak: Budimex, Strabag, Polaqua, Polimex oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji.

Doświadczony inżynier i menadżer, z Trakcją związany w latach:
•    10.2015 - 08.2016 – Dyrektor Kontraktu
•    12.2018 - 07.2019 – Dyrektor Regionu Północ Dywizji Drogowo – Mostowej
•    08.2019 - 10.2019 – Dyrektor Operacyjny 
•    10.2019 - 06.2022 – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny
W Trakcji odpowiadał za organizację, przygotowanie, realizację i nadzór kontraktów infrastrukturalnych realizowanych przez spółkę: kolejowych, drogowo – mostowych, miejskich i energetycznych.  Nadzorował procesy związane z ofertowaniem i zakupami.

W trakcie swojej kariery zawodowej pan Arkadiusz Arciszewski był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w tym przede wszystkimi za Centralną Magistralę Kolejową – Linię nr 4, budowę drogi ekspresowej S7 na odcinkach Kraków-Rabka Zdrój oraz Lubień-Naprawa, budowę trasy Mostu Północnego w Warszawie oraz wiele innych.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Trakcja S.A. pan Arkadiusz Arciszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.
 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy