Aktualności

Konsorcjum Trakcja, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Alstom Polska zmodernizuje linię kolejową Zabrzeg – Zebrzydowice

Trakcja, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Alstom Polska podpisały umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi

Modernizacja linii kolejowej nr 93 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice – granica państwa pozwoli przyśpieszyć transformację w kierunku zielonej mobilności

W ramach kontraktu wykonanych zostanie szereg prac budowlanych, w tym budowa linii kolejowej w nowym śladzie i przebudowa stacji

5 kwietnia 2024 roku w Katowicach Konsorcjum spółek Trakcja S.A. (Lider), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. i Alstom Polska S.A. podpisało umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na modernizację zelektryfikowanej linii dwutorowej między Zabrzegiem a granicą państwa w województwie śląskim. Wśród celów inwestycji jest m.in. podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich na tym odcinku do 160 km/h (obecnie jest to 70 - 120 km/h), zwiększenie przepustowości pociągów, wydłużenie torów stacyjnych do długości pociągów towarowych do 750 m, zwiększenie nacisków osiowych do 221 kN oraz przebudowa obecnych przejazdów kolejowych.

Spółki w ramach umowy zbudują m.in. linię kolejową w nowym przebiegu („skrót”) między stacjami Pruchna i Zebrzydowice. Profil nowej około 4-kilometrowej trasy będzie przebiegać przez bardzo trudny, zróżnicowany wysokościowo i podmokły obszar. Prace będą polegały między innymi na osuszeniu terenu, wykonaniu przekopów o maksymalnej głębokości 14 metrów i budowie nasypów około maksymalnej wysokości 8 metrów, po wcześniejszym wykonaniu wzmocnień wgłębnych podłoża. W ciągu „skrótu” zbudowane zostaną obiekty mostowe o długości 176 m i 600 m.

Łączna długość linii, która zostanie przebudowana wynosi około 42 km, co daje ponad 100 km torów. Gruntownie zostanie przebudowana stacja Zebrzydowice – wybudowane zostaną dwa dwukrawędziowe perony o długościach 200 mb i 400 mb oraz nowe przejście pod torami, które zapewnią podróżnym wygodny dostęp do obu peronów. Dojście do nowych peronów będzie możliwe nie tylko od strony budynku stacyjnego, jak ma to miejsce aktualnie, ale również od strony centrum miasta Zebrzydowice.

Ponadto Trakcja przebuduje stację Pruchna w wyniku czego nastąpi zmiana stacji na przystanek osobowy. W celu zapewnienia obsługi podróżnych na przystanku wybudowane zostaną dwa nowe jednokrawędziowe perony o długości 200 mb, zamontowany system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz ustawione elementy małej architektury. Po dwa nowe perony zyskają także Zabrzeg – Czarnolesie, Dromyśl i Chybie, wszystkie perony zapewnią dostęp osobom z ograniczoną możliwością poruszania się.

Zaprojektowane i zabudowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym i urządzenia sieci telekomunikacyjnych m.in. na stacjach Chybie i Zebrzydowice.

- Wyjątkowość tego zadania polega na tym, że na odcinku pomiędzy Zebrzydowicami a Pruchną powstanie zupełnie nowy odcinek zelektryfikowanej, dwutorowej linii kolejowej. Na obecnym szlaku promienie łuków nie pozwalają osiągnąć większej prędkości niż 100 km na godzinę, na nowej trasie pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km / h, co nie tylko skróci czas przejazdu, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo podróżnych. Posiadamy 75- letnie doświadczenie w segmencie budownictwa kolejowego, wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tego zadania – mówi Andrzej Kozera, prezes zarządu Trakcji S.A., dyrektor operacyjny.

Na realizację zadania o wartości ponad 1,6 mld PLN spółki mają 48 miesięcy.

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy