Aktualności

Poprawimy dojazd do drogi expressowej S14, czyli Trakcja na dłużej zagości w Łódzkiem

W dniu 30 listopada 2023 r. przedstawiciele Spółki Trakcja oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi podpisali umowę o wartości 95 638 976,48 zł brutto, na rozbudowę i budowę dróg w pobliżu węzła drogowego Aleksandrów Łódzki na S14.   

Realizacja zaplanowana na 4 lata poprawi dojazd do ekspresówki oraz usprawni komunikację w obrębie osiedli Złotno i Teofilów. Dzięki inwestycji mieszkańcy będą poruszać się po nowych, równych jedniach, wzdłuż których powstaną piesze ciągi komunikacyjne, ścieżki rowerowe oraz nowoczesne przystanki autobusowe wyposażonych w elektroniczne tablice informacji dla podróżnych.

 

Kontrakt podzielony został na trzy zadania. Pierwsze zadanie to rozbudowa ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania) do ul. Traktorowej wraz ze skrzyżowaniem, aż do ul. Snopowej oraz rozbudowa ul. Wykowej na odcinku od ul. Rąbieńskiej do ul. Kotarbińskiego. Drugie dotyczy budowy ul. Kaczeńcowej na odcinku od ul. Rąbieńskiej do ul. Odrowąża. Ostatnie zadanie to budowa ul. Wojska Polskiego od projektowanej ul. Kaczeńcowej do ul. Traktorowej oraz przebudowa ul. Traktorowej na odcinku od projektowanej ul. Wojska Polskiego do ul. Judyma. Łącznie zbudowanych zostanie ponad 4 km dróg.

 

- Łódź i województwo łódzkie to szczególne miejsce naszych realizacji na mapie Polski. Od 2022 roku to już ósme zadanie realizowane przez Dywizję Drogowo-Mostową na tym terenie. Najważniejsze to przebudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulicy Ogrodowej i Północnej, przebudowa Placu Wolności oraz przebudowa wodociągu na Placu Wolności. Kolejne zadania to rozbudowa ulicy Szczecińskiej i dwa zadania polegające na budowie układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w Łękińsku. Teraz doszło ósme zadanie czyli poprawa dojazdu do tzw. zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 i węzła Aleksandrów Łódzki dawniej Teofilów. – mówi Artur Szumisz, Prezes Zarządu Spółki – przebudowę ulicy Rąbieńskiej planujemy rozpocząć od ul. Szczecińskiej, której realizacja jest na etapie projektowania – dodaje Prezes Szumisz.

 

Zaplanowana inwestycja w formule „zaprojektuj i buduj” obejmuje m.in:

  • przebudowę jezdni wraz z wykonaniem nowej konstrukcji,
  • przebudowę i budowę skrzyżowań jako ronda o parametrach geometrycznych,
  • przebudowę i budowę skrzyżowań, chodników, drogi dla rowerów lub ciągu pieszo-rowerowego
  • budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci: wyniesionych tarcz skrzyżowań oraz instalacji progów zwalniających wyspowych,
  • przebudowę i budowę zjazdów, zatok i peronów autobusowych oraz miejsc postojowych,
  • budowę i przebudowę oświetlenia, sieci energetycznej, kanalizacji teletechnicznej.

Zamontowana zostanie mała architektura, pionowe i poziome oznakowanie oraz dobrane i zbudowane odpowiednie zabezpieczenie przed hałasem ulicznym.

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy