Aktualności

Mamy nowy kontrakt – zmodernizujemy stację Gliwice Łabędy

Trakcja S.A. zawarła umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń kolejowych sieci na stacji Gliwice Łabędy. 9 listopada przedstawiciele Trakcji S.A. i PKP PLK podpisały umowę o wartości ponad 425 mln zł netto na modernizację stacji Gliwice Łabędy.

Wykwalifikowana i profesjonalna kadra spółki Trakcja zrealizuje zadanie obejmujące kompleksową przebudowę infrastruktury kolejowej wraz z podtorzem, obiektami inżynieryjnymi, siecią trakcyjną i teletechniczną. Zakres umowy obejmuje budowę peronów na wysokości osiedla Kopernika w Gliwicach oraz dostosowanie już istniejących peronów w obrębie osiedla Łabędy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością. Planowana jest również budowa nowego wiaduktu kolejowego, w obszarze którego miasto Gliwice przebuduje układ drogowy. Tak zaplanowane prace pozwolą na likwidację istniejącego przejazdu w poziomie szyn wzdłuż ul. Wolności. Inwestycja swoim zakresem obejmie zabudowę 90 rozjazdów, w tym doświadczalnie skrzyżowanie torów na podrozjazdnicach betonowych, budowę 28 km nowej nawierzchni torowej, wywieszenie prawie 40 km sieci trakcyjnej. Budowę min. 2 mostów, 2 wiaduktów kolejowych i 7 przepustów. Dla podróżnych wybudowanych zostanie 5 peronów, w tym 3 dwukrawędziowe. Wykonana zostanie nowa łącznica kolejowa, która bezpośrednio połączy układ torowy pobliskiego Portu Gliwickiego ze stacją Gliwice Łabędy.

W efekcie prac pojawi się możliwość podniesienia dotychczasowej prędkości pociągów do 160 km/h, zwiększy się przepustowość węzła kolejowego dla przewozów towarowych. Dzięki zabudowie nowych urządzeń srk, poprawi się bezpieczeństwo, a dobudowane perony zwiększą atrakcyjność stacji dla podróżnych.

- Dzięki nowoczesnym urządzeniom sterowania zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W ramach inwestycji zostaną zainstalowane urządzenia sterowania na stacji Gliwice Łabędy. Okręg nastawczy obejmie ponad 70 sygnalizatorów i blisko 100 napędów zwrotnicowych. Nowoczesny, komputerowy system zależnościowy zaprojektowany i wyprodukowany przez polskich inżynierów zapewni sprawne i bezpieczne sterowanie ruchem pociągów. Ponadto w ramach inwestycji zabudowane zostaną urządzenia blokady liniowej z kontrolą niezajętości toru oraz licznikami osi na odcinkach: Gliwice Łabędy – Taciszów, Gliwice Łabędy – Pyskowice, Szobiszowice – Gliwice Łabędy oraz Gliwice Łabędy – Gliwice Port. Zarówno komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym jak również nowa nastawnia przyczynią się do wzrostu komfortu pracy dyżurnych ruchu, a system zabezpieczenia przejazdu zapewni bezpieczeństwo ruchu kołowego - poinformował Artur Szumisz Prezes Zarządu.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wraz z odbiorami zaplanowano na okres 50 miesięcy.

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy