Aktualności

Startujemy z kolejnymi robotami rozbiórkowymi

Trakcja S.A. zawarła w dniu 27.03.2023 roku umowę z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. na wykonanie prac przygotowawczych terenu pod budowę megalotniska w Baranowie.

Przedmiotem zawartej umowy wykonawczej Pakiet 2 w ramach umowy ramowej jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie, robót rozbiórkowych istniejących nieruchomości i urządzeń budowlanych oraz uporządkowanie terenu, na którym powstanie Port Lotniczy CPK. 
Podpisana w 2022 roku umowa ramowa na prace przygotowawcze przy budowie Centralnego Portu Lotniczego pozwala spółce CPK zlecać zamówienia w ramach uproszczonych postępowań wykonawczych.

Na wykonanie przedmiotowych prac Pakiet 2 Trakcja ma 105 dni od daty zawarcia umowy. 

W dniu 16.03. br. podpisany został protokół odbioru robót wchodzących w zakres umowy wykonawczej Pakiet 1, podpisanej 5 lutego. Trakcja wykonała rozbiórki istniejących obiektów oraz urządzeń budowlanych położonych w gminach Wiskitki i Teresin.
 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy