Aktualności

Łowiczanie z nowym wiaduktem nad torami

Sprawny i bezpieczny wiadukt drogowy nad linią kolejową E20 Warszawa – Poznań w Łowiczu został oddany do użytku. Bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększyło poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego.

Od 17 marca 2023 roku kierowcy, rowerzyści i piesi korzystają już z wybudowanego przez spółkę Trakcja wiaduktu drogowego w Łowiczu. Pięcioprzęsłowy obiekt o konstrukcji łukowej i długości blisko 180 m powstał w ciągu ulic 3 Maja i Warszawskiej, zastępując przejazd kolejowo - drogowy.  Dwupoziomowe skrzyżowanie nie tylko usprawniło komunikację, ale przed wszystkim w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżnych i pieszych. 
Obiekt został wyposażony został w nowe oświetlenie, 2 pasy ruchu o szerokości 3,75 m oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Dla osób z ograniczoną mobilnością przygotowane zostały windy oraz pochylnie. W ramach prac wprowadzono dodatkowe wzmocnienia gruntu i przebudowę podziemnych instalacji, niezaznaczonych wcześniej na mapach. 

Obiekt w liczbach
Do wykonania wiaduktu użyto ponad 560 ton stali zbrojeniowej, blisko 580 ton stali konstrukcyjnej i prawie 4000 m3 betonu. 
Montaż konstrukcji stalowej przęsła głównego odbywał się w dwóch etapach: I etap – scalenie konstrukcji stalowej przęsła łukowego na placu montażowym (całość o wadze 230 ton) i II etap - montaż konstrukcji przęsła przy pomocy dźwigu gąsienicowego o udźwigu 650 ton podczas nocnego wyłączenia torowego.

Inwestycja za ponad 21 mln wykonana została na zamówienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”. Planowane zakończenie prac nastąpi w 2023 r. 
 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy