Aktualności

Trakcja przygotuje teren pod CPK

W dniu 5 lutego 2023 roku Trakcja S.A. podpisała ze spółką Centralny Port Komunikacyjny umowę na „Wykonanie Robót Rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu – umowa wykonawcza do umowy ramowej na prace przygotowawcze przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - Realizacja robót przygotowawczych Pakiet 1.”

W szczegółowy zakres umowy wchodzi szereg prac przygotowawczych, w tym prace rozbiórkowe pod realizację przedsięwzięć składających się zarówno na budowę Portu Lotniczego, jak również pozostałych elementów Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Trakcja przeprowadzi rozbiórki istniejących obiektów oraz urządzeń budowlanych położonych w gminach Wiskitki i Teresin.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy