Aktualności

Mamy czwarty kontrakt w Łodzi

30 stycznia 2023 roku, Trakcja S.A.  podpisała umowę z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi na remont ulicy Szczecińskiej.

Spółka przebuduje ulicę Szczecińską na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta z Konstantynowem Łódzkim. Blisko 3,5-kilometrowy odcinek zyska nową konstrukcję jezdni wraz z oświetleniem i nasadzeniem zieleni, przebudowane na ronda zostaną trzy skrzyżowania, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo i przepustowość drogi oraz polepszy jakość dojazdu do niedawno oddanego do użytku odcinka drogi S14. Zmiany obejmą także przebudowę pętli autobusowej znajdującej się przy ul. Rojnej. Przystanki MPK znajdujące się wzdłuż remontowanej ul. Szczecińskiej zyskają nowe wiaty, a perony zostaną dostosowane dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Wartość zadania pn. „Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj” wynosi ponad 71 mln zł netto, zaś jego realizacja zaplanowana została na 36 miesięcy, wliczając w to czas niezbędny na projektowanie.

Trakcja obecnie realizuje już dwa zadania dla Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. Jedno to rewitalizacja Placu Wolności, drugie zadanie dotyczy rozbudowy układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogrodowa - Północna oraz jedno dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, polegające na przebudowie sieci wodociągowej na Placu Wolności.

*Dziękujemy Zarządowi Inwestycji Miejskiej w Łodzi za udostępnienie wizualizacji.

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy