Aktualności

Kauno Tiltai z nowym kontraktem!

Nasza litewska spółka zależna AB Kauno Tiltai zawarła z Litewskim Zarządem Dróg umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa odcinka autostrady A1 Wilno - Kowno - Kłajpeda od km 99,03 do 100,47 (most środkowy na Wilii)”, który polega na przebudowie mostu środkowego na rzece Wilia. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przebudowy środkowego mostu przez rzekę Wilię w ciągu autostrady A1, tj. rozbiórki starego i budowy nowego mostu. Prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę dostarczonym przez klienta. 

Planowany czas wykonania prac wynosi 23 miesiące od wejścia w życie Umowy, czyli po podpisaniu jej przez strony i ustanowieniu wymaganych umową zabezpieczeń. Wartość przedmiotowego kontraktu wynosi EUR 56,5 mln tj. ponad PLN 270 mln.

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy