Aktualności

Witamy nowego Prezesa Zarządu Trakcji!

Z dniem 13 października 2022 r. Rada Nadzorcza Trakcji S.A. zadecydowała o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Spółki Pana Artura Szumisz.

Prezes Artur Szumisz, związany był od 2015 roku z Grupą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pełniąc w spółce zależnej - Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, a następnie Prezesa Zarządu.

Dzięki opracowanej, wdrożonej i realizowanej strategii rozwoju, zarządzane przez Prezesa PPM-T osiągnęło łącznie przeszło 164 milionów złotych zysku operacyjnego z jednoczesnym wzrostem kapitałów własnych do kwoty 458,7 milionów złotych.

Bogate doświadczenie branżowe i zawodowe - ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych w spółkach projektowych, inżynieryjnych oraz budowlanych, dopełnia wykształcenie Prezesa Artura Szumisz, który ukończył studia doktoranckie trzeciego stopnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”.

Prezes posiada tytuł MBA w ramach programu EMBA prowadzonego przez GFKM, Uniwersytet Gdański oraz IAE AIX-Marseille Graduate School of Management, Marseille Université. Certyfikowany Kontroler Finansowy, a także członek International Association of Controllers, posiadający również międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami: PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management.

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy