Aktualności

Grupa Trakcja wybuduje barierę na granicy

W związku z kryzysem migracyjnym na granicach Unii Europejskiej, władze państw bałtyckich, podobnie jak władze Polski, podjęły decyzje o budowie fizycznych barier na swoich granicach z Białorusią, celem zabezpieczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Litewska rządowa komisja, nadzorująca instalację fizycznej bariery na granicy litewsko-białoruskiej zatwierdziła w zeszły piątek wykonawców budowy drugiego etapu ogrodzenia.

Dzięki decyzji litewskich władz w poniedziałek 29 listopada Spółka AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja wraz z partnerem konsorcjum, zawarła dwie umowy z UAB „EPSO-G”(podmiotem z udziałem Ministerstwa Energii Republiki Litewskiej), dotyczące wykonania robót bariery fizycznej na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług z tym związanych, a także wszelkich robót i usług dodatkowych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji umów.

Przedmiotowe umowy przewidują wykonanie zapory na odcinkach o długości 100 i 70km, podczas gdy jej cała długość będzie wynosiła prawie 400 kilometrów. Łączna wartość netto zawartych umów wynosi 33 914 635,73EUR (159 337 741,59PLN), w tym kwota przypadająca dla AB Kauno Tiltai wyniesie 16 957 317,87 EUR (79 668 870,82PLN).

Firmy rozpoczną prace na granicy w grudniu i zakończą je do września przyszłego roku, poinformowali przedstawiciele litewskiego rządu w komunikacie.

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

 

 

 

Powrót do listy