Aktualności

Duży kontrakt naszej litewskiej spółki

Kauno Tiltai AB, litewska spółka z Grupy Trakcja wraz z konsorcjantem Litenergoservis UAB, zawarła istotny kontrakt, dotyczący przebudowy linii napowietrznej 330 kV Darbėnai-Bitėnai o łącznej projektowanej długości 117,5 km. Wartość umowy zawartej z litewskim operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej, który obsługuje litewską sieć przesyłową energii elektrycznej Litgrid AB, wynosi 46 930 000 EUR (219 684 023 PLN). Kwota przypadająca dla AB Kauno Tiltai wyniesie 32 851 000 EUR netto (153 778 816 PLN). 

Umówiony zakres prac obejmuje w szczególności rozbiórkę i przebudowę istniejących linii jednotorowych na linie dwutorowe, opracowanie projektu technicznego i projektu robót, demontaż istniejących linii jednotorowych- 106 km (3 szt.) montaż fundamentów i podpór - 340 kompletów, instalację światłowodową - 117,5 km praz instalację kablową - 1380 km. Prace będą prowadzone w zachodniej części Litwy, w 3 okręgach: Pagėgiai, Šilutė i Klaipėda.

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy