Aktualności

Oddaliśmy do eksploatacji drogę w Mazowieckiem

Zakończyliśmy kolejne zadanie! Na podstawie umowy z dn. 11 lutego 2019 r., wykonaliśmy zadanie polegające na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małkinia Górna. W ramach zrealizowanych prac wykonano między innymi nową nawierzchnię, chodniki, azyle dla pieszych, oświetlenie drogowe i odwodnienie drogi. Dokonano także przebudowy skrzyżowań. Wartość zakończonych robót wyniosła ponad 20 mln złotych, z czego ok 370 tyś złotych stanowiły roboty dodatkowe. 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy