Aktualności

Nasze spółki zależne także zapełniają portfele zamówień

Spółka zależna Trakcji S.A. - Kauno Tiltai Sverige AB zawarła ze szwedzkim miastem Skellefteå umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa nowego drewnianego mostu na rzece Skellefteälven”. Umowa obejmuje w szczególności budowę mostu dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Wartość netto całego kontraktu, według kursu na dzień zawarcia umowy wyniosła ponad 90 mln złotych, przy czym całość umówionych prac ma zostać zrealizowana do dnia 31.08.2023 roku.  

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy