Aktualności

TRAKCJA na Polsko - Ukraińskim forum gospodarczym

Trwająca od niedzieli wizyta Prezydenta RP wraz z małżonką na Ukrainie, zakończyła się we wtorek wieczorem. Obfitowała w zdarzenia i ustalenia, które mogą mieć niebagatelny wpływ na stosunki obydwu państw, a także dała możliwość nowego otwarcia gospodarczego między Polską, a Ukrainą. Z tej możliwości obydwie strony zadeklarowały się niezwłocznie skorzystać, czego emanacją było wydarzenie ostatniego dnia wizyty.

We wtorek Prezydent Andrzej Duda wraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim otworzyli forum "Perspektywy współpracy Polski i Ukrainy: realizacja wspólnych inicjatyw i projektów w dziedzinie transportu i energetyki" w Odessie. Następnie w ich obecności doszło do podpisania porozumienia o współpracy, między portami w Gdańsku i Odessie, którego celem jest stworzenie nowego, intermodalnego korytarza transportowego, łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym.

Poważne podejście do tematu nowego gospodarczego otwarcia w bilateralnych stosunkach obydwu państw, wybrzmiało w słowach Prezydenta Polski, w kontekście wspólnych infrastrukturalnych przedsięwzięć, polegających na budowie dróg, mostów, linii kolejowych, portów, czy modernizacji przejść granicznych. Prezydent podkreślił, że bez zorganizowanej, nowoczesnej infrastruktury, nie można myśleć o wzajemnie efektywnej i korzystnej współpracy gospodarczej.

Na kanwie słów Prezydenta i zgodnie z celem jego wizyty na Ukrainie, w ramach zainicjowanego wydarzenia pn. „Perspektywy współpracy Polski i Ukrainy: realizacja wspólnych inicjatyw i projektów w dziedzinie transportu i energetyki”, odbyły się panele eksperckie. W panelu poświęconym infrastrukturze, jako jeden z prelegentów wziął udział Wojciech Balczun - pełnomocnik zarządu TRAKCJA S.A.

Prezydent Andrzej Duda wziął także udział w kameralnym spotkaniu z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność na Ukrainie, w którym uczestniczyli także; Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, a także ministrowie z Kancelarii Prezydenta. Podczas spotkania omówiono główne zagadnienia, dotyczące funkcjonowania firm na Ukrainie. Reprezentujący na spotkaniu Grupę Trakcja Wojciech Balczun, przedstawił informacje dotyczące planów spółki TRAKCJA Ukraina, związanych z dalszym, intensywnym rozwojem biznesu, celem zbudowania jednej z wiodących firm na Ukrainie.

Powrót do listy