Aktualności

Modernizacja lotniska w Wilnie

Kauno Tiltai - spółka z Grupy Trakcja, zawarła umowę na przebudowę części lotniska w Wilnie. Kontrakt o wartości ok. 122 mln zł (34 mln euro) będzie realizowany na zlecenie Litewskich Portów Lotniczych (SE Lietuvos Oro Uostai).

Prace, przewidziane do realizacji w okresie 17 miesięcy, będą podzielone na 12 etapów i obejmą: budowę nowej drogi kołowania, przebudowę i modernizację istniejącego odcinka pasa startowego, dobudowę rękawa lotniczego oraz modernizację północnej płyty postojowej dla pięciu dużych samolotów wraz z instalacją zaawansowanej infrastruktury do ich obsługi.

Zakres planowanych prac obejmie także położenie nowej nawierzchni asfaltowej, instalację systemów odwadniających, instalację sieci elektrycznej, nowego ekologicznego systemu oświetleniowego oraz budowę dróg wewnętrznych.

Przebudowa płyty lotniska w Wilnie przyczyni się do poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa  lotniczego i będzie miała korzystny wpływ na środowisko poprzez obniżenie hałasu i skali emisji gazów cieplarnianych. Prace będą prowadzone bez wstrzymywania ruchu lotniczego i obsługi pasażerów.

Kauno Tiltai jest kluczową w Grupie Trakcja spółką realizujacą dzialalność zagranicą i należy do grona największych podmiotów budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich. Firma specjalizuje się w budowie dróg, mostów, tuneli, linii kolejowych, lotnisk oraz elementów infrastruktury użyteczności publicznej.

 

 

 

Powrót do listy