Raporty bieżące

18/2021 Informacja o zawarciu umowy

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka jako Partner Konsorcjum podpisała z Gminą Olsztyn umowę na wykonanie i wykończenie robót określonych jako: „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”. Pozostałymi uczestnikami Konsorcjum jest Polimex Mostostal S.A. i Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (Lider Konsorcjum).

 

Wartość netto umowy wynosi 327 775 896,84 złotych, w tym wartość przypadająca dla spółki Trakcja S.A. wynosi 50% wartości netto kontraktu, tj. 163 887 948,42 złote. Prace mają być zrealizowane do 01.08.2023 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. kontraktu stanowi kolejny krok ku dywersyfikacji działalności Spółki oraz jej zaangażowaniu w inwestycje związane z budową modernizacją infrastruktury transportu szynowego.  

 

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

 

Powrót do listy