Raporty bieżące

1/2021 - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenia MAR”) złożone przez Comsa S.A.U. z siedzibą w Barcelonie jako osobę blisko związaną z Fernando Perea Samarra, Miquel Llevat Vallespinosa oraz Jorge Miarnau Montserrat - członkami Rady Nadzorczej Spółki. Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Powrót do listy