Łukasz Smółka

Łukasz Smółka

Pan Łukasz Smółka jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie ukończył kierunek „Technika Rolnicza i Leśna” o specjalności: Techniki komputerowe w gospodarce żywnościowej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration w ramach EY Academy of Business. 

Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie pełniąc od 2009 roku funkcje kierownicze w Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP woj. Małopolskiego. W latach 2015 – 2018 pracownik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a później Ministerstwa Infrastruktury, zaangażowany w kluczowe inwestycje drogowe i kolejowe. 

Od 2018 roku swoją aktywność skupia na prowadzeniu działań, względem rozwoju infrastruktury drogowej oraz kolejowej w województwie małopolskim. Zarządza organizacją publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolei oraz koordynuje pracę przewoźników kolejowych Polregio, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie. W ramach pracy zawodowej koordynuje oraz nadzoruje realizację strategicznych projektów dofinansowanych ze środków UE.