Robert Kaleta

Robert Kaleta

Pan Robert Kaleta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Energa Obrót S.A. Poprzednio Prezes Zarządu Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o., która realizuje projekty budowlane rozbudowy i utrzymania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych i w zakresie nadzoru właścicielskiego. W ramach własnej działalności gospodarczej realizował usługi doradcze dla szeregu firm sektora publicznego i prywatnego w wielu branżach, w tym transportowej, budowlanej czy związanej ze szkolnictwem. Jako Wiceprezes Zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis” od 1996 roku odpowiadał za realizację szeregu inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych oraz promujących patriotyzm gospodarczy. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie nadzoru właścicielskiego, która obejmuje m.in. funkcje w radach nadzorczych: KGHM Polska Miedź S.A., Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka S.A., KGHM ZANAM S.A., Trade Trans Karya sp. z o.o.