Krzysztof Tenerowicz

Krzysztof Tenerowicz

Pan Krzysztof Tenerowicz jest absolwentem administracji Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 
Pan Krzysztof Tenerowicz posiada doświadczenie menedżerskie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W latach 2006 - 2011 związany był z Radiem Kraków S.A. W spółce tej pełnił kolejno funkcje: członka zarządu ds. Administracji i Techniki, członka zarządu ds. Finansów oraz Reklamy i Marketingu oraz Dyrektora Generalnego. W latach 2008 - 2012 był członkiem Rad Programowych TVP Rzeszów i Radia Rzeszów S.A. W charakterze wykładowcy współpracował z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademią Ignatianum i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2011-2020 był wspólnikiem i Prezesem  Krakowskiej Akademii Profilaktyki sp. z o.o. sp. k., a w okresie 2012-2020 także wspólnikiem i Prezesem Zarządu Ad Verbum. Analizy i Rozwiązania sp. z o. o. sp.k. W latach 2019-2022 zawodowo związany z PKN ORLEN S.A gdzie zajmował stanowisko eksperta w Biurze Projektów Sprzedaży Detalicznej. Członek organów nadzoru spółek kapitałowych. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wodkan S.A. (2016-2017), a od 2018 r. pełni funkcję Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Dalmor S.A.
 
Pan Krzysztof Tenerowicz jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Trakcji S.A.