2013

2013

Raport roczny Grupy Trakcja 2013

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Trakcja. „Rok 2013 był rokiem bardzo szczególnym - rokiem ważnych decyzji i wielkich przemian, dzięki którym Grupa Trakcja umocniła swoją pozycję na rynku, stając się niekwestionowanym liderem budownictwa kolejowego w Polsce” – mówi Roman Przybył prezes zarządu Trakcja PRKiI S.A. w liście otwierającym raport. W minionym roku Grupa odnotowała wzrost przychodów o 24 % do ponad 1,6 mld zł, prawie 38 mln zł zysku netto, EBITDA w wysokości 73,6 mln zł i ponad 3 miliardy zł w portfelu zamówień na najbliższe dwa lata. Dokument prezentujący szczegółowe informacje w wersji HTML 5 i PDF dostępny jest na stronie http://www.raportgrupatrakcja2013.pl/