Sprzęt kolejowy

Sprzęt kolejowy

Sprzęt kolejowy będący na wyposażeniu parku maszynowego:

 • Oczyszczarka tłucznia RM 80,
 • Wagony samowyładowcze MFS100,
 • Profilarka tłucznia PDB 110,
 • Zestaw bramek suwnicowych PTH-350,
 • Dźwigi kolejowe:
  EDK 80,
  EDK 300,
 • Wagony typu:
  dozatory,
  szutrówki,
  dumpcary,
  platformy 4-osiowe.