Aktualności

Zrewitalizujemy linię na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

10 października 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”.

Przebudowa linii, która połączy Sokołów Podlaski z Siedlcami wpłynie na zwiększenie rozwoju regionu oraz polepszy warunki życia okolicznych mieszkańców. Dzięki inwestycji czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie 30 minut, zaś z Sokołowa do Warszawy 120 i 90 odpowiednio dla pociągów osobowych i przyspieszonych. Projekt przewiduje modernizację blisko 30 km torów, w tym 26 przejazdów i 12 rozjazdów, budowę i odbudowę ośmiu stacji i przystanków, podwieszenie ponad 36 km sieci trakcyjnej oraz budowę dwóch podstacji.

Perony na stacjach i przystankach zostaną przystosowane dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadania i wysiadanie podróżnym z pociągów. Projekt przewiduje budowę wiat, montaż ławek, tablic informacyjnych i energooszczędnego oświetlenia.

Za realizację zadania o wartości 231,5 mln zł netto odpowiada konsorcjum: ZRK-DOM w Poznaniu, Trakcja S.A.

Prace na projektem wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zaplanowano do 2027 roku, natomiast prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2027/2028.

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy