Aktualności

Trakcja z umową na 123 miliony złotych

W piątek 18 listopada, w obecności Pana Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawiciele Trakcji S.A. zawarli z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce–Terespol, etap III-LCS Terespol”, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy układu torowego na stacji Biała Podlaska i na stacji Małaszewicze. 

Przygotowana przez PKP PLK S.A. inwestycja przyczyni się do znacznych usprawnień w zakresie kolejowego transportu towarowego, zwiększając jego konkurencyjność, a także, poprzez udrożnienie torów, pozytywnie wpłynie na transport pasażerski. Poprawi się także bezpieczeństwo pasażerów, między innymi w wyniku budowy przejścia pod torami na stacji Biała Podlaska Wschodnia.

Na podstawie zawartej umowy, Trakcja zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń. Łącznie zaprojektowane i wykonane zostanie dziesięć torów na stacji Biała Podlaska i trzy tory na Stacji Małaszewicze. Przedmiotowe stacje będą dostosowane do obsługi cięższych i dłuższych pociągów towarowych, osiągających długość nawet 750 metrów. Kontrakt przewiduje łączne wykonanie kilkunastu kilometrów torów. 

- To bardzo ważna inwestycja – podkreślił Andrzej Bittel, Sekretarz w Ministerstwie Infrastruktury – większa liczba torów, to sprawniejsze i bardziej elastyczne prowadzenie ruchu pociągów towarowych, pamiętając przy tym, że to transport pasażerski jest priorytetem.

Podczas podpisania umowy Trakcję S.A. reprezentował Pan Artur Szumisz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Pan Jakub Lechowicz - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego, za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisał Pan Krzysztof Pietras, Dyrektor Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. 

Wartość zawartego kontraktu wynosi ok. 123 miliony złotych netto, a jego realizacja potrwa do 2024 roku. 
 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy