Aktualności

Trakcja z kolejnym kontraktem kolejowym!  

11 sierpnia 2021 r. przy udziale przedstawicieli PKP PLK S.A. jako zamawiającego, reprezentujący spółkę Trakcja S.A. Arkadiusz Arciszewski – Wiceprezes Zarządu oraz Paweł Nogalski – Wiceprezes Zarządu, działając jako Wykonawca, podpisali umowę na realizację kolejnego zamówienia. Wyłoniony w drodze przetargu niegraniczonego wykonawca, zobowiązał się do wykonania robót budowlanych w ramach Projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II.   

Prace na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer obejmą w szczególności wybudowanie nowego przystanku Warszawa Wiatraczna w pobliżu szpitala na ul. Szaserów, utworzenie nowego węzła komunikacyjnego, którego efektem będzie zwiększenie wygody pasażerów, a także bezpieczeństwa, dzięki dodatkowym przejściom pod torami. Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel wskazał, że pięć nowych przejść podziemnych, będących elementem tej inwestycji, istotnie ułatwi komunikację w obszarze kolejowym oraz zwiększy bezpieczeństwo pasażerów i lokalnej społeczności w ogólności. 

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do usprawnienia podróży aglomeracyjnych i dalekobieżnych, dzięki zapewnieniu układu czterech torów między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Takie rozwiązanie sprawi, że wzrośnie przepustowość linii, a co za tym idzie zwiększy się ilość składów mogących kursować między Warszawą a Lublinem i Warszawą a Otwockiem. W ramach inwestycji przewidziano także montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.  

 Trakcja jest w pełni gotowa do terminowej realizacji tego zadania. Dysponujemy odpowiednim potencjałem kadrowym i sprzętowym, a także zabezpieczyliśmy już materiały niezbędne do prowadzenia robót w ramach tego zamówienia” - skomentował podpisanie umowy Wiceprezes Arkadiusz Arciszewski. Wartość zawartego kontraktu to 422,4 mln zł netto, a termin jego realizacji wynosi 30 miesięcy od dnia jego zawarcia."

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy