Aktualności

Torprojekt z aneksem od PKP PLK SA

Nasza spółka zależna – Torprojekt Sp. z o.o., lider konsorcjum, które zawarło w dniu 10 stycznia 2018 roku, umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. »Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia«”, wspólnie z partnerem konsorcjum – Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. – zawarła 8 kwietnia 2021r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aneksy do przedmiotowej umowy.

Dodatkowe prace, objęte aneksami obejmują w szczególności: projekt przebudowy tunelu średnicowego, projekt budowy nowego przystanku osobowego w rejonie ronda de Gaulle’a w Warszawie, projekt nowego przystanku osobowego w rejonie ulicy Solec w Warszawie wraz z infrastrukturą, jak również zaprojektowanie nowych dwutorowych łącznic kolejowych w kierunku linii nr 006 i 009 wraz z dostosowaniem układu torowego głowicy wschodniej i zachodniej stacji Warszawa Wschodnia.

Łączna wartość netto przedmiotowych Aneksów i Umowy wyniesie 40 008 188,26 zł netto, w tym kwota przypadająca dla spółki Torprojekt sp. z o.o. wyniesie 31 034 030,44 zł netto.

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy