Aktualności

Wybudujemy wiadukt w Skarżysku - Kamiennej

Dnia 11 lutego 2021r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Trakcja S.A., a Powiatem Skarżyskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku - Kamiennej. Przedmiotowa umowa będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmująca wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej.” Wartość zamówienia wynosi 34.785.816,31 zł brutto, a termin jego zakończenia został przewidziany na dzień 31 grudnia 2022 r.  

Umówiony zakres prac, obejmuje w szczególności budowę wiaduktu nad torami kolejowymi, rozbudowę układu komunikacyjnego – Al. Piłsudskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami z Al. Tysiąclecia PP, z Al. Niepodległości poprzez budowę ronda turbinowego i z ul. Towarową.  W ramach zaplanowanych robót Trakcja S.A. wybuduje jezdnie, buspasy, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zieleńce, zjazdy indywidualne oraz publiczne. Rozubudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także oświetlenie uliczne. Przebudowane zostaną między innymi, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna oraz urządzenia teletechniczne.  

- Wiemy, że inwestycja, którą będziemy realizować w ramach podpisanej w dniu dzisiejszym umowy, jest największą inwestycją drogową w Powiecie Skarżyskim, która ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności. Wykonanie umówionych prac, po raz kolejny udowodni, że Trakcja z jednej strony dysponuje odpowiednim potencjałem dla realizacji skomplikowanych, wielobranżowych inwestycji infrastrukturalnych, z drugiej zaś umocni pozycję naszej Spółki jako zaufanego partnera biznesowego dla jednostek samorządu terytorialnego – skomentował zawarcie umowy, reprezentujący spółkę Adam Stolarz – Członek Zarządu i Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Trakcja S.A. 

 

 

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

Powrót do listy