Aktualności

Budujemy Via Balticę

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał istotną z punktu widzenia naszej firmy decyzję o zezwoleniu na zrealizowanie inwestycji drogowej na warmiński-mazurskich odcinkach drogi ekspresowej S61. Wspomniana decyzja obejmuje odcinek Ełk Południe – Wysokie, co oznacza, że wykonawca – konsorcjum spółek TRAKCJA S.A., Mostostal Warszawa S.A. oraz PEUiM Sp. z o.o. – już wkrótce może rozpocząć prowadzenie prac budowlanych.

Dnia 14 października przy uczestnictwie Rafała Webera – sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Arkadiusza Arciszewskiego – Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Technicznego w TRAKCJA S.A., doszło do uroczystej inauguracji budowy w ramach zadania inwestycyjnego.  

Zakres zadania obejmuje wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61, o długości ok. 19 kilometrów oraz niemal 4-kilometrowego odcinka drogi S16, które charakteryzować się będą przekrojem dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Ponadto wykonany zostanie remont wybranych dróg lokalnych i budowa urządzeń ochrony środowiska. W związku z przedmiotową inwestycją powstanie przeszło 20 obiektów inżynierskich, jak również węzeł Ełk Wschód. Ze względu na wymogi dotyczące nośności drogi, która ma sprostać obciążeniom przekraczającym nacisk rzędu 11 ton na oś, nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego.  

Realizowany odcinek stanowi część międzynarodowej trasy Via Baltica, która wraz z Rail Baltica jest elementem planowanego transeuropejskiego korytarza transportowego i która ma stanowić najważniejsze połączenie drogowe, pomiędzy krajami bałtyckimi, biegnąc z Warszawy, przez Litwę i Łotwę do Tallina w Estonii. Wartość tego zadania wynosi 685,9 mln złotych.

Informacje dla mediów

rzecznik@grupatrakcja.com

 

Powrót do listy