Artur Szumisz

Artur Szumisz

Pan Artur Szumisz ukończył studia doktoranckie trzeciego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, studia w zakresie „Zarządzania projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym”. Posiada tytuł Master of Business Administration programu Executive MBA prowadzonego przez GFKM, Uniwersytet Gdański z instytucją walidującą IAE AIX-Marseille Graduate School of Management, Marseille Universite. Certyfikowany Kontroler Finansowy, członek International Association of Controllers, posiada również międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami: Projects in Controlled Environments Foundation Certificate in Project Management.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach produkcyjnych oraz budowlanych, zarządzanych projektowo. Od 2015 roku związany z Grupą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, a następnie Prezesa Zarządu w spółce zależnej Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o. o.. W spółce odpowiedzialny był za wdrożenie i realizację strategii rozwoju czego efektem był wzrost poziomu EBITDA z 8,3 mln zł w 2015 r do 45,1 mln zł w 2021 r., łącznie 164,0 mln zł wypracowanego zysku z działalności operacyjnej, kapitał własny 458,7 mln zł.