Andrzej Kozera

Andrzej Kozera

Pan Andrzej Kozera jest absolwentem Politechniki Radomskiej im. K. Puławskiego w Radomiu, gdzie uzyskał tytuł zawodowy Inżyniera w sp. Organizacja i Technika Transportu Kolejowego. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. K. Puławskiego w Radomiu, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami. W 2019 r ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Operacyjnego Trakcji S.A. sprawował funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno – Produkcyjnych w Zakładzie Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o. Ponadto zajmował kierownicze stanowiska w Grupie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.