Krzysztof Tenerowicz

Krzysztof Tenerowicz

Pan Krzysztof Tenerowicz (Przewodniczący Komitetu Audytu i niezależny członek rady nadzorczej) -  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych z uwagi na uzyskany tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W ramach pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję członka zarządu ds. finansowych oraz Dyrektora Generalnego w Radiu Kraków S. A., gdzie w ramach pełnionej funkcji nadzorował pracę działu księgowego.